блажити

блажити
БЛАЖ|ИТИ (63), -ОУ, -ИТЬ гл.
1.Прославлять, восхвалять, почитать кого-л., что-л. Блажити (кого-л., что-л.):

иже въ слѣдъ та не иде къто сь ѥсть да блажимъ ѥго. (μακαριοῦμεν) Изб 1076, 145; Вьси бл҃жимъ тѩ ч(с)таѩ. бе-сѣмене бо родила ѥси плътию. б҃а и ц(с)рѩ нб(с)наго. УСт XII/XIII, 275 об.; гл҃а старець. селико ле(т) пощюсѩ. и вси мѩ бл҃жать. нъ ѥще пакостить ми д҃хъ любодѣиныи. ПрЛ XIII, 142г; Сократъ... гл҃ть: не алъчющiмъ зѣло не ѣсти, ни жажющимъ много не пити. ибо и г(с)ь блажить таковыхъ (ἐμκάρισε) ГА XIIIXIV, 150в; исакъ и˫аковъ. и инии множи. ихъ же мы бл҃жимъ и чтимъ Пр 1383, 151б; блажи ѥго [праведника], и завиди ѥму, ˫ако здѣ разрѣшаютсѩ вси грѣси ѥго, а тамо поидеть к велицѣи радости. КТур XII сп. XIV, 72; створи мнѣ величьѥ силныи. се бо бл҃жат мѩ вси роди. СбЧуд XIV, 116а; бл҃жить сп҃съ смирѩющихъ. i с҃ны б҃и˫а наре(ч). МПр XIV, 66; не бл҃жи бо чл҃вка преже конца ѥго вѣща соломонъ. ГБ XIV, 137г; и си(х) [кости умерших] оубо бл҃жимъ. и другъ же друга поѡщрѩемъ си(х) послѣдовати стопамъ. (μακαρίζοντες) ЖВИ XIVXV, 86г; бл҃жаи ѥго [бога] бл҃жнъ будеть. а кленущии ѥго изгыбнуть. Пал 1406, 103в; патриархъ же присла к нему [епископу Нифонту] грамоты блажа и. и причита˫а къ ст҃мъ его. ЛИ ок. 1425, 174 (1156);

прич. в роли с.:

врачь посланъ ѥсть ѡ(т) iс(с)а. врачю˫а тщеславиѥ д҃ша моѥ˫а. ѡ(т) таковыхъ можеть кто приобрѣсти. аще трѣзвитсѩ. ˫ако ѡ(т) блажащихъ тщетоу приѥмлеть. сь во истиноу бл҃годатель ѥсть. (ἀπὸ τῶν μακαριζόντων) ПНЧ 1296, 19 об.; Блажащеи васъ льстѩть вы и стезѣ поути ваши(х) мѩтоуть (οἱ μακαρίζοντες) Пч к. XIV, 39 об.;

блажити (кому-л.):

˫ако приѡбьщивщююсѩ в нихъ. рекше д҃ховнаго чювьства блажити имъ (μακαρίζεσϑαι ὑπ’ αὐτῶν) КР 1284, 369в; Феѡдосии оубьѥномъ же кр(с)ть˫аномъ бл҃жи, ˫ако правовѣрьстви˫а ра(д) изъбьени быша (ἐμακάρισεν) ГА XIIIXIV, 247б.

2. Быть добрым, добросердечным:

гл҃ть ап(с)лъ Павелъ: любы долготерпить, бл҃жить, не гнѣваѥть(с), не помнить злаго (χρηστεύεται) ГА XIIIXIV, 255б; повелѣнье е||сть ап(с)льскоѥ ѥже оутѣшаите дроугъ дроуга и боудите другъ дроугоу блази. лю(бы) рече бл҃жть. (χρηστεύεται) ПНЧ XIV, 200201; кождо бо на своѥмь сто˫ании. похвална˫а. ли не похвална˫а стѩжить. добрыи добра˫а. а злыи зла˫а. и послушаѥть. и вѣру иметь и бл҃жить. (μακαρίζεται!) ФСт XIV, 123б.


Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.) / АН СССР. Институт русского языка. — М.: Русский язык. . 1988.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Полезное


Смотреть что такое "блажити" в других словарях:

  • блажити — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  называть или почитать блаженным; прославлять, возвеличивать (Сир …   Словарь церковнославянского языка

  • Блажити — хвалить, прославлять, ублажать, восхвалять …   Краткий церковнославянский словарь

  • блажити — хвалити, воздавати хвалу (честь); зичити добра (щастя); поважати; виявляти милосердя; робити блаженним …   Зведений словник застарілих та маловживаних слів

  • блажити —   облажавам; прославям …   Църковнославянски речник

  • блаженный — цслав. заимств.; ср. ст. слав. блаженъ от блажити нарицать блаженным (собственно делать благим, хорошим ) наряду с исконнорусск. болого. См. Бернекер 1, 69 …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

  • ДОСТОЙНО ЕСТЬ — чудотворная икона Пресвятой Богородицы. Находится на Афоне в Карейском монастыре, который был основан Константином Великим в 335, она стоит там в соборном храме в алтаре на горнем месте. Прославилась эта икона следующим образом. Один старец жил… …   Русская история

  • ДОСТОЙНО ЕСТЬ (икона) — «ДОСТОЙНО ЕСТЬ» («Милостивая» или «Милующая»), чудотворная икона Божией Матери, святыня монастыря Протатон на Афоне (см. АФОН). Согласно афонскому сказанию, название иконы связано с новым стихом песнопения, воспетым архангелом Гавриилом… …   Энциклопедический словарь

  • Блаженный — Василий П …   Википедия

  • Достойно есть — Икона Божией Матери «Достойно есть» Дата появления: X век …   Википедия

  • Икона Божией Матери «Достойно есть» — Дата появления: X век Место нахождения: Успенский собор в Карее, Афон Дата празднования 11 июня по юлианскому календарю «Достойно есть» (греч …   Википедия


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»